Tiếng Việt English
.:. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
* Chi nhánh FOODINCO Sài Gòn
* Địa chỉ: R2 - 4 Khu phố Hưng Phước 2, Cao Triều Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hải
* Điện Thoại: (08) 54101060 - 54101061 - 54101062
* Fax: (08) 54101059
* Email:
foodinco-hcm@vnn.vn
 
 
* Chi nhánh FOODINCO Quy Nhơn
* Địa chỉ : 76 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
* Giám đốc : Ông Đỗ Văn
* Điện Thoại : (056) 3892788 - 3892999
* Fax: (056) 3891309
* Email:
foodinco-quynhon@vnn.vn
 
 
* Công ty TNHH MTV Thực phẩm FOODINCO
* Địa chỉ : 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
* Giám đốc : Bà Trần Thị Hảo
* Vốn điều lệ : 75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 100% VĐL.
* Điện Thoại : (0511) 3921641 - 3921642
* Fax : (0511) 3921105
* Email :
foodinco-nmbmy@vnn.vn
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Tây Nguyên
* Địa chỉ : 57 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk
* Giám đốc : Ông Lại Việt Dũng
* Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 75% VĐL.
* Điện thoại : (0500) 3211033 - 3210636
* Fax : (0500) 3958599 
* Email :
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Miền Trung
* Địa chỉ : Lô P2, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu - Đà Nẵng
* Tổng Giám đốc : Ông Trần Phước Sơn
* Vốn điều lệ : 39.000.000.000 VNĐ (Ba mươi chín tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 99,5% VĐL.
* Điện thoại : (0511) 3737979
* Fax : (0511) 3737479
* Email :
alphanammt@vnn.vn
 
 
 
 
 

 

 

Lượt truy cập : 654178
23-06-2018
Trang chủ » Tin tức » Tin quan hệ cổ đông

Thư mời về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

F O O D I N C O

Địa chỉ    : 58 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0511- 3822646; Fax: 0511-3822459

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 9 giờ ngày 25/12/2010 tại Hội trường Tổng công ty, 58 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng.

 

Nội dung:

 

1. Biểu quyết thông qua trực tiếp tại Đại hội v/v chuyển đổi khoản vay 100 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Alphanam thành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco, từ 84.877 tỷ đồng tăng thành 184,877 tỷ đồng, theo yêu cầu của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2, Điều 20 Điều lệ Tổng công ty như sau: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, kể cả biểu quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản:

(a) sửa đổi và bổ sung Điều lệ,

(b) loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán,

(c) sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Tổng công ty,

(d) mua hoặc bán tài sản cố định, đầu tư các dự án, đầu tư ra ngoài Tổng công ty có giá trị từ 50% trở lên  tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.

(đoạn in đậm trên là phần bổ sung).

 

Thành phần: Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/12/2010, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

 

Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị quý vị cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác dự Đại hội và gửi trực tiếp hoặc Fax về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 23/12/2010, theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Địa chỉ        : 58 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại   : 0511-3822646;  Fax: 0511-3822459

Email          : diepn@foodinco.vn;  Website: www.foodinco.com.vn

Thư mời , Giấy đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự đại hội và các tài liệu sẽ được gửi tới quý cổ đông và được đăng tải trên Website của Tổng công ty.

 

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

 

Trân trọng kính mời.

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

.

(Đã ký)

 

NGUYỄN TUẤN HẢI


 
 
 Các tin khác :
• Th­ư mời về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 (14-12-2010)
• Thư mời về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009 (28-03-2009)
• Thư xin ý kiến cổ đông (18-09-2008)
• Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco (15-09-2008)
• Thư mời bổ sung về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 (15-09-2008)
 .:. TIN TỨC
 .:. SẢN PHẨM MỚI