Tiếng Việt English
.:. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
* Chi nhánh FOODINCO Sài Gòn
* Địa chỉ: R2 - 4 Khu phố Hưng Phước 2, Cao Triều Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hải
* Điện Thoại: (08) 54101060 - 54101061 - 54101062
* Fax: (08) 54101059
* Email:
foodinco-hcm@vnn.vn
 
 
* Chi nhánh FOODINCO Quy Nhơn
* Địa chỉ : 76 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
* Giám đốc : Ông Đỗ Văn
* Điện Thoại : (056) 3892788 - 3892999
* Fax: (056) 3891309
* Email:
foodinco-quynhon@vnn.vn
 
 
* Công ty TNHH MTV Thực phẩm FOODINCO
* Địa chỉ : 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
* Giám đốc : Bà Trần Thị Hảo
* Vốn điều lệ : 75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 100% VĐL.
* Điện Thoại : (0511) 3921641 - 3921642
* Fax : (0511) 3921105
* Email :
foodinco-nmbmy@vnn.vn
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Tây Nguyên
* Địa chỉ : 57 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk
* Giám đốc : Ông Lại Việt Dũng
* Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 75% VĐL.
* Điện thoại : (0500) 3211033 - 3210636
* Fax : (0500) 3958599 
* Email :
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Miền Trung
* Địa chỉ : Lô P2, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu - Đà Nẵng
* Tổng Giám đốc : Ông Trần Phước Sơn
* Vốn điều lệ : 39.000.000.000 VNĐ (Ba mươi chín tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 99,5% VĐL.
* Điện thoại : (0511) 3737979
* Fax : (0511) 3737479
* Email :
alphanammt@vnn.vn
 
 
 
 
 

 

 

Lượt truy cập : 654176
23-06-2018
Trang chủ » Tin tức » Tin quan hệ cổ đông

Thư mời về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

F O O D I N C O

Địa chỉ    : 58 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0511- 3822646; Fax: 0511-3822459

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 04/4/2009.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty, 58 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2009, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Chương trình Đại hội: Thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả SXKD, tài chính năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008;

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và kế hoạch chi thù lao năm 2009;

- Bầu bổ sung ban kiểm soát;

- Nghe báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi đơn vị thành công ty cổ phần trong năm 2008 và kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi đơn vị trong năm 2009;

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác về dự thay (có mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp hoặc Fax về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 02/04/2009, theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Địa chỉ              : 58 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại         : 0511-3822646;  Fax: 0511-3822459

Email                : tchc@foodinco.vn;  Website: www.foodinco.com.vn

Thư mời họp, mẫu Giấy ủy quyền, mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và các tài liệu sẽ được gửi tới quý cổ đông và được đăng tải trên Website của Tổng công ty.

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

.

(Đã ký)

 

NGUYỄN TUẤN HẢI

 


 
 
 Các tin khác :
• Thư xin ý kiến cổ đông (18-09-2008)
• Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco (15-09-2008)
• Thư mời bổ sung về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 (15-09-2008)
• Thư mời về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 (26-05-2008)
• Thông báo : Về việc phát hành tăng vốn điều lệ (29-11-2007)
 .:. TIN TỨC
 .:. SẢN PHẨM MỚI