Tiếng Việt English
.:. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
* Chi nhánh FOODINCO Sài Gòn
* Địa chỉ: R2 - 4 Khu phố Hưng Phước 2, Cao Triều Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hải
* Điện Thoại: (08) 54101060 - 54101061 - 54101062
* Fax: (08) 54101059
* Email:
foodinco-hcm@vnn.vn
 
 
* Chi nhánh FOODINCO Quy Nhơn
* Địa chỉ : 76 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
* Giám đốc : Ông Đỗ Văn
* Điện Thoại : (056) 3892788 - 3892999
* Fax: (056) 3891309
* Email:
foodinco-quynhon@vnn.vn
 
 
* Công ty TNHH MTV Thực phẩm FOODINCO
* Địa chỉ : 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
* Giám đốc : Bà Trần Thị Hảo
* Vốn điều lệ : 75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 100% VĐL.
* Điện Thoại : (0511) 3921641 - 3921642
* Fax : (0511) 3921105
* Email :
foodinco-nmbmy@vnn.vn
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Tây Nguyên
* Địa chỉ : 57 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk
* Giám đốc : Ông Lại Việt Dũng
* Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 75% VĐL.
* Điện thoại : (0500) 3211033 - 3210636
* Fax : (0500) 3958599 
* Email :
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Miền Trung
* Địa chỉ : Lô P2, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu - Đà Nẵng
* Tổng Giám đốc : Ông Trần Phước Sơn
* Vốn điều lệ : 39.000.000.000 VNĐ (Ba mươi chín tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 99,5% VĐL.
* Điện thoại : (0511) 3737979
* Fax : (0511) 3737479
* Email :
alphanammt@vnn.vn
 
 
 
 
 

 

 

Lượt truy cập : 654175
23-06-2018
Trang chủ » Tin tức » Tin quan hệ cổ đông

Thư xin ý kiến cổ đông

TCTY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU

F O O D I N C O

 

Số:       CV/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

 
V/v thông qua chủ trương sắp xếp chuyển đổi một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty sang

công ty cổ phần/công ty TNHH, tiến tới việc Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con

 

Kính gửi:  Quý cổ đông của Tổng công ty cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO

 

Căn cứ chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2012, căn cứ năng lực hoạt động, tiềm năng phát triển của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, ngày 31/8/2008 HĐQT Tổng công ty FOODINCO đã họp và nhất trí chuyển đổi một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty sang công ty cổ phần/công ty TNHH, tiến tới việc Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ, vì vậy HĐQT quyết định xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về chủ trương trên như sau:

 
- Phạm vi lấy ý kiến: Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/9/2008.
 
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua chủ trương sắp xếp chuyển đổi một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty sang công ty cổ phần/công ty TNHH, tiến tới việc Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con và giao cho HĐQT xây dựng nội dung, lộ trình và quyết định đơn vị thực hiện chuyển đổi và hình thức chuyển đổi.
 
Quý vị cổ đông vui lòng có ý kiến vào Phần ý kiến của cổ đông dưới đây và gửi về địa chỉ: Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco, số 58 Bạch Đằng, Đà Nẵng, hoặc fax về số 0511.3822459 trước ngày 30/9/2008. Mọi thắc mắc xin liên hệ Ông Nguyễn Điệp - Thư ký HĐQT, ĐT 0511-3822646, 0905123009 hoặc Bà Tuyết - Bộ phận quản lý cổ đông, ĐT 0511-3810996, 0905362519.
 
Trân trọng cám ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Hải

 

=====================================================================

Phần ý kiến của cổ đông:

- Tên cổ đông:....................................................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................................

- Số GCNĐKKD/CMND:..................................................................................................................

- Số lượng cổ phần nắm giữ:..............................................................................................................

 

Nội dung biếu quyết (đánh dấu x vào ô tương ứng):

1/ Thông qua chủ trương sắp xếp chuyển đổi một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty cổ phần Đầu tư và XNK FOODINCO sang công ty cổ phần/công ty TNHH, tiến tới việc Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.

Đồng ý

 

Không đồng ý

 

Ý kiến khác: .............................................................................................................................................

2/ Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nội dung, lộ trình và quyết định đơn vị thực hiện chuyển đổi và hình thức chuyển đổi.

Đồng ý

 

Không đồng ý

 

Ý kiến khác: .............................................................................................................................................

...................., ngày ..... tháng 9 năm 2008

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)

 

 


 
 
 Các tin khác :
• Về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco (15-09-2008)
• Thư mời bổ sung về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 (15-09-2008)
• Thư mời về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 (26-05-2008)
• Thông báo : Về việc phát hành tăng vốn điều lệ (29-11-2007)
 .:. TIN TỨC
 .:. SẢN PHẨM MỚI