Tiếng Việt English
.:. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
* Chi nhánh FOODINCO Sài Gòn
* Địa chỉ: R2 - 4 Khu phố Hưng Phước 2, Cao Triều Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hải
* Điện Thoại: (08) 54101060 - 54101061 - 54101062
* Fax: (08) 54101059
* Email:
foodinco-hcm@vnn.vn
 
 
* Chi nhánh FOODINCO Quy Nhơn
* Địa chỉ : 76 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
* Giám đốc : Ông Đỗ Văn
* Điện Thoại : (056) 3892788 - 3892999
* Fax: (056) 3891309
* Email:
foodinco-quynhon@vnn.vn
 
 
* Công ty TNHH MTV Thực phẩm FOODINCO
* Địa chỉ : 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
* Giám đốc : Bà Trần Thị Hảo
* Vốn điều lệ : 75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 100% VĐL.
* Điện Thoại : (0511) 3921641 - 3921642
* Fax : (0511) 3921105
* Email :
foodinco-nmbmy@vnn.vn
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Tây Nguyên
* Địa chỉ : 57 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk
* Giám đốc : Ông Lại Việt Dũng
* Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 75% VĐL.
* Điện thoại : (0500) 3211033 - 3210636
* Fax : (0500) 3958599 
* Email :
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Miền Trung
* Địa chỉ : Lô P2, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu - Đà Nẵng
* Tổng Giám đốc : Ông Trần Phước Sơn
* Vốn điều lệ : 39.000.000.000 VNĐ (Ba mươi chín tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 99,5% VĐL.
* Điện thoại : (0511) 3737979
* Fax : (0511) 3737479
* Email :
alphanammt@vnn.vn
 
 
 
 
 

 

 

Lượt truy cập : 662550
21-07-2018
Trang chủ » Tin tức » Tin quan hệ cổ đông

Thư mời bổ sung về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008

 

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
F O O D I N C O
Địa chỉ : 58 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0511- 3822646; Fax: 0511-3822459
Website: http://www.foodinco.com.vn
 
  

V/v: bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2008

Tổng công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Tổng công ty CP Đầu tư & XNK FOODINCO

 

Tiếp Thư mời số 17 TM/HĐQT ngày 02/4/2008 v/v mời cổ đông dự Đại hội đồng thường niên năm 2008 của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO, nay Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO xin thông báo bổ sung như sau:

1. Bổ sung chương trình Đại hội:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Tổng công ty FOODINCO.

2. Về việc chia cổ tức năm 2007:

Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội mức chia cổ tức là 30% (tức 3.000 đồng/1 cổ phần) và cổ tức được chia bằng cổ phiếu. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/4/2008 được hưởng cổ tức nói trên.

Các nội dung khác vẫn thực hiện đúng theo Thư mời số 17 TM/HĐQT ngày 02/4/2008.

Công văn bổ sung chương trình Đại hội sẽ được gửi tới quý cổ đông và được đăng tải trên Website của Tổng công ty: www.foodinco.com.vn.

Trân trọng.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

TS. Nguyễn Quang Thuật


 
 
 Các tin khác :
• Thư mời về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 (26-05-2008)
• Thông báo : Về việc phát hành tăng vốn điều lệ (29-11-2007)
 .:. TIN TỨC
 .:. SẢN PHẨM MỚI